Web Privacy Policy

Consideraţii preliminare

În conformitate cu art. 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul”), dorim să informăm utilizatorii cu privire la modalitățile și la scopul prelucrării datelor personale ale persoanelor care interacționează cu site-urile web / blogurile noastre. Această Politică de confidențialitate a site-ului web (Web Privacy Policy) este elaborată numai pentru www.ifisfinance.ro nu și pentru alte site-uri web consultate eventual de utilizator prin intermediul link-ului publicat pe site-ul web menționat mai sus. Această Politică ține cont de întreaga legislație sectorială, cu referire în special la:

 • Recomandarea nr. 2/2001 adoptată de Grupul de lucru instituit în temeiul Art. 29, privind cerințele minime pentru colectarea de date online în UE;
 • Directiva 2009/136/CE, de modificare a Directivei 2002/58/CE (așa-numita Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic (e-Privacy), privind prelucrarea datelor personale și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice;
 • Dispoziția Generală a Autorității Garante pentru protecția datelor personale „Identificarea procedurilor simplificate privind informarea și obținerea consimțământului pentru utilizarea cookie-urilor” din 8 mai 2014.

Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal este Ifis Finance I.F.N. S.A., con sede legale Bucurest, Strada Teheran, nr.2 , etaj 7 , Sector 1.

Tipul de date prelucrate și scopul prelucrării

1) Date furnizate în mod voluntar de utilizatori

Utilizatorul poate furniza în mod voluntar Operatorului de prelucrare propriile date personale, cu referire în special la datele de identificare, adresa de e-mail și alte date de contact, în următoarele situații:

 • prin transmiterea de comunicări prin e-mail la adresele indicate pe această pagină internet;
 • prin completarea de formulare online și de formulare de contact prezente pe această pagină internet în vederea transmiterii de solicitări de asistență;
 • prin abonarea la newsletter-uri cu caracter periodic;
 • prin participarea la sondaje menite să investigheze calitatea serviciilor oferite;
 • prin crearea unui cont propriu.

Datele personale astfel furnizate sunt colectate, prelucrate și păstrate de Operatorul de prelucrare date în vederea atingerii următoarelor scopuri:

 • transmiterea de răspunsuri la comunicările primite;
 • procesarea solicitărilor de asistență (inclusiv a reclamațiilor privind eventualele întreruperi);
 • transmiterea de newsletter-uri și de alte materiale informative și/sau publicitare privind produsele și serviciile oferite de Operatorul de prelucrare;
 • generarea și gestionarea contului utilizatorului;
 • elaborarea datelor colectate cu ocazia sondajelor transmise, pentru a evalua nivelul de satisfacție cu privire la serviciile furnizate.

Datele personale furnizate astfel sunt prelucrate de Operatorul de prelucrare numai pe durata de timp necesară atingerii scopurilor pentru care aceste date au fost obținute; după atingerea acestor scopuri, datele personale sunt șterse sau anonimizate în mod ireversibil.

Utilizatorii care folosesc forum-urile, sau alte canale pentru a publica conținut propriu, inclusiv propriile date personale, pe această pagină internet, admit că informațiile făcute publice pot fi citite, colectate și utilizate de terți care nu au niciun fel de raport cu Operatorul de prelucrare, inclusiv pentru transmiterea de mesaje nesolicitate. Operatorul de prelucrare declară că este exonerat de orice răspundere pentru eventuala utilizare ilegală de către terți a datelor personale pe care utilizatorii aleg să le publice prin intermediul canalelor menționate.

2) Date de navigare

Sistemele informatice dedicate funcționării acestei pagini internet preiau, pe parcursul funcționării lor obișnuite și numai pe durata conexiunii, unele date personale a căror transmitere este implicită în cadrul utilizării protocoalelor e comunicare pe internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate persoanelor vizate identificate, dar care prin natura lor ar putea, prin elaborări și asocieri cu date deținute de terți, să permită identificarea utilizatorilor. Din această categorie de date fac parte: adresele IP sau numele computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la această pagină internet, adresele în notație URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitărilor, metoda utilizată pentru transmiterea solicitărilor către server, dimensiunea fișierului obținut drept răspuns,codul numeric care indică starea răspunsului transmis de server (executat cu succes, eroare, etc.), caracteristicile browser-ului utilizat pentru navigare, dimensiunea ferestrei browser-ului pe dispozitivul utilizat și alți parametri aferenți sistemului de operare și mediului informatic al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate în scopul exclusiv de a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea acestei pagini internet și pentru a controla funcționarea corectă a acesteia, și sunt șterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru stabilirea răspunderii în caz de eventuale infracțiuni informatice în detrimentul paginii internet: nici în această eventualitate, datele de contact nu persistă mai mult de șapte zile.

3) Cookie-uri

Cookie-urile sunt șiruri de text de mici dimensiuni pe care pagina internet le trimite dispozitivului utilizatorului, pentru a fi utilizate ulterior de aceeași pagină internet, în timpul următoarei vizite efectuate de utilizator. În timpul navigării, utilizatorul poate primi pe dispozitivul său inclusiv cookie-uri trimise de alte pagini internet sau web servere (care aparțin așa-numiților „terți”), în care pot exista unele elemente (precum imagini, hărți, sunete, link-uri specifice către pagini ale altor domenii) afișate pe pagina internet vizitată. Cookie-urile sunt utilizate în diferite scopuri cum ar fi de exemplu, efectuarea de autentificări informatice, monitorizarea de sesiuni, stocarea de informații referitoare la anumite configurații specifice care privesc utilizatorii care accesează serverul.

Cookie-urile pot fi tehnice sau de profilare.

 • Cookie-uri tehnice: cookie-urile tehnice pot fi împărțite în cookie-uri de sesiune (care garantează navigarea și utilizarea normală a paginii internet) și în cookie-uri permanente (cookie-uri analytics, utilizate pentru a colecta informații, în formă cumulată, cu privire la numărul de utilizatori și la modul în care aceștia vizitează pagina internet; cookie-uri de funcționalitate, care permit utilizatorului să navigheze în funcție de o serie de criterii selectate, precum limba; etc.). Pentru instalarea acestor cookie-uri nu se solicită acordul prealabil al utilizatorilor. Cookie-urile tehnice sunt instalate pe dispozitivul utilizatorului în scopul identificării utilizatorului când acesta se autentifică pe paginile internet, în scopul analizării navigării în vederea îmbunătățirii constante a acesteia și al efectuării de analize menite să îmbunătățească aspectul, funcționalitățile și siguranța paginii internet. Această pagină internet utilizează cookie-uri tehnice care permit o navigare personalizată, în funcție de o serie de criterii introduse pe pagina noastră internet de către utilizator.
 • Cookie-uri de profilare: cookie-urile de profilare sunt menite să creeze profiluri ale utilizatorului și se utilizează pentru a trimite mesaje publicitare în linie cu preferințele manifestate de acesta în timpul navigării pe internet. Pentru instalarea acestor cookie-uri legislația prevede că utilizatorul trebuie să își exprime un consimțământ valabil. Cookie-urile de profilare pot fi utilizate pentru activități de remarketing / retargeting, pentru a le prezenta utilizatorilor publicitate pentru produse și servicii pe care le-au vizualizat deja în cadrul unor pagini internet ale terților (de ex. rețelele sociale precum facebook, etc.). Această pagină internet ar putea utiliza în plus și tag pixel / web beacon, mai exact imagini încorporate în pagina internet, în scopul măsurării și analizării utilizării acesteia. Ar putea fi utilizate de asemenea widget-uri / plugin-uri multimedia ale terților pentru a permite partajarea conținutului paginii internet în cadrul rețelelor sociale. Aceste programe interactive colectează adresa IP a utilizatorilor, pagina vizitată a site-ului web și configurează cookie-uri pentru a permite funcționarea corectă a widget-urilor / plugin-urilor. Operațiunile pe care utilizatorii le pot efectua prin aceste widget-uri / plugin-uri sunt reglementate în nota de informare privind protecția datelor personale ale terților (de ex. rețelele sociale precum facebook) care le furnizează.

Utilizarea cookie-urilor de către Operatorul de prelucrare poate fi evitată de utilizator efectuând în mod corespunzător setările propriului browser de navigare. Cu toate acestea, este posibil ca utilizatorii care aleg să elimine cookie-urile tehnice de pe propriul dispozitiv sau să împiedice stocarea acestora, să nu aibă la dispoziție toate funcțiile paginii internet. În cazul în care utilizatorul dezactivează toate cookie-urile, browser-ul utilizatorului va continua să stocheze o mică cantitate de informații, necesare pentru funcțiile de bază ale paginii internet.

Faceți clic aici pentru a vizualiza cookie-urile pe care le folosim pe site-urile / blogurile noastre. Pentru a modifica setările privind utilizarea cookie-urilor de profilare, faceți clic aici sau, În cazul în care doriți să modificați setările privind utilizarea tuturor cookie-urilor, consultați instrucțiunile de mai jos în funcție de browser-ul pe care îl utilizați:

 

În cazul în care doriți să modificați setările privind utilizarea tuturor cookie-urilor, consultați instrucțiunile de mai jos în funcție de browser-ul pe care îl utilizați:

Modalități de prelucrare a datelor personale

Datele cu caracter personal colectate de pe pagina internet sunt prelucrate prin mijloace automatizate pe durata de timp strict necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate. În cazul în care este necesar, operațiunile de prelucrare desfășurate de Operatorul de prelucrare asupra datelor cu caracter personal colectate de pe pagina internet se pot baza pe procese decizionale automatizate, ce produc efecte juridice sau care, în mod similar, produc efecte semnificative asupra persoanei vizate, cum ar fi, de exemplu, operațiunile de prelucrare desfășurate cu utilizarea de cookie-uri de profilare. Sunt respectată măsuri adecvate de siguranță de ordin tehnic și organizatoric pentru a preveni daunele, fie ele materiale sau nemateriale (de ex. pierderea controlului asupra datelor personale sau limitarea drepturilor, discriminarea, furtul sau uzurparea identității, pierderi financiare, descifrarea neautorizată a pseudonimelor, compromiterea reputației, pierderea confidențialității datelor personale protejate de secretul profesional sau orice altă daună economică sau socială semnificativă).

Transferul datelor către State/organizații din afara UE

În cazul în care este necesar, pentru atingerea scopurilor menționate, datele persoanei vizate pot fi transferate în străinătate, către State/organizații din afara UE care garantează un nivel de protecție al datelor personale stabilit de Comisia Europeană prin propria decizie, sau în baza altor garanții adecvate, cum ar fi Clauzele Contractuale Standard adoptate de Comisia Europeană. O copie a eventualelor date transferate în străinătate, precum și lista Statelor/organizațiilor din afara UE către care sunt transferate Datele, va putea fi solicitată Operatorului de prelucrare, prin prezentarea unei cereri în acest sens, transmisă prin scrisoare obișnuită la sediul Operatorului de prelucrare sau prin poștă electronică la adresa privacy@bancaifis.it.

Categorii de persoane ale căror date personale pot fi comunicate sau care le pot lua la cunoștință

Pentru atingerea scopurilor descrise, sau în cazul în care acest lucru este indispensabil sau solicitat de prevederile legale sau de autoritățile abilitate să îl impună, Operatorul de prelucrare își rezervă dreptul de a comunica datele destinatarilor care aparțin următoarelor categorii:

 • persoane care desfășoară activități de prestări servicii bancare, financiare sau de asigurare;
 • Autorități și Organisme de supraveghere și control și, în general, persoane publice sau private, cu funcții publice (de ex.: Unitatea de Informații Financiare din Italia; Banca Italia, Agenția de Administrare Fiscală, Centrala de Alarmă Interbancară, Centrala de Riscuri a Băncii Italia, Autoritatea Judiciară din Italia, în orice caz doar în limitele condițiilor stabilite de legislația aplicabilă);
 • alte societăți din cadrul Grupului din care face parte Operatorul de prelucrare, sau, în orice caz, societăți coordonatoare, controlate sau afiliate, conform prevederilor art. 2359 Cod Civil (situate inclusiv în străinătate);
 • persoane ce prestează servicii de obținere, prelucrare și elaborare a datelor;
 • persoane care prestează servicii de gestionare a sistemului informatic al Operatorului de prelucrare și a rețelelor de telecomunicații (inclusiv servicii de mailing);
 • persoane care desfășoară activități de arhivare a documentației și introduceri de date;
 • persoane care desfășoară activități de asistență acordată persoanei vizate;
 • birouri profesionale sau societăți cu care s-au instaurat relații de asistență și consultanță;
 • subiecți care efectuează studii de piață în vederea stabilirii gradului de satisfacție al clienților cu privire la calitatea serviciilor și la activitatea desfășurată de Operatorul de prelucrare;
 • subiecți care desfășoară analize ale vizitelor efectuate pe această pagină internet și ale performanțelor campaniilor online, în vederea îmbunătățirii conținutului și serviciilor; Operatorul de prelucrare ar putea permite acestor furnizori de servicii să utilizeze cookie-uri și alte tehnologii pentru a furniza aceste servicii în numele lui;
 • persoane care desfășoară activități de control, revizie și certificare a activităților desfășurate de către Operatorul de prelucrare.

Persoanele care fac parte din categoriile de mai sus acționează în manieră independentă ca operatori de prelucrare a datelor, sau ca persoane împuternicite numite la nevoie, iar lista acestora, actualizată constant, este publicată pe site-ul www.bancaifis.it.

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi divulgate, pe parcursul îndeplinirii sarcinilor atribuite, și de către personalul Operatorului de prelucrare, care include stagiarii, angajații pe perioadă determinată, consultanții, angajații societăților externe, toți aceștia fiind autorizați și numiți în mod explicit ca persoane autorizate pentru prelucrarea datelor.

Nu fac obiectul divulgării niciun fel de date care provin din servicii web.