Ifis Finance logo

Aviz legal

© Ifis Finance I.F.N. S.A. – Toate drepturile rezervate.

Reproducerea materialelor conținute pe site, prin orice mijloace, analogice sau digitale, nu este permisă fără acordul scris al Ifis Finance I.F.N. S.A.
Ifis Finance I.F.N. S.A. nu autorizează linkuri către site-ul său prin practici de cd. de “framing”(între cadrele site-ului care realizează linkul) sau “deep linking” (linkuri către paginile interne ale site-ului).
Materialul publicat pe site – format din comunicate de presă, descrieri de produse, știri despre companie – este proprietatea Ifis Finance I.F.N. S.A. sau a Societăţii-mamă Banca Ifis S.p.A.
Din acest motiv, tot materialul publicat pe site nu poate fi modificat, copiat, reprodus, transferat sau descărcat și nici utilizat în niciun fel fără acordul prealabil al Ifis Finance I.F.N. S.A. și fără a aduce atingere posibilității unei utilizări exclusiv personale a unui astfel de conținut. Face exceptie conținutul pus în mod explicit la dispoziția publicului, care în orice caz nu poate fi modificat sau reprodus în niciun fel, nici măcar parțial, în alte publicații sau site-uri fără acordul prealabil scris al Ifis Finance I.F.N. S.A.
Ifis Finance I.F.N. S.A. nu își asumă nicio răspundere pentru orice erori sau omisiuni de orice natură în orice mod inerente materialului publicat pe site sau pe site-urile conectate la acesta; în consecință Ifis Finance I.F.N. S.A. nu este responsabil pentru daunele sau prejudiciile care decurg din consultarea site-ului sau descărcarea materialului disponibil pe acesta.
Mărcile comerciale și siglele de pe site sunt deținute de Ifis Finance I.F.N. S.A. sau de Societatea-mamă Banca Ifis S.p.A .. Nu pot fi utilizate pe niciun alt site web sau pe alte mijloace de comunicare fără acordul prealabil scris al Ifis Finance I.F.N. S.A. sau companiile care dețin mărcile comerciale și siglele.